DARBO VALANDOS:
I - V: 10.00 - 19.00
VI: 10:00 - 15:00
TEIRAUTIS:
+44 7908 22 55 66

Automatinis automobilio registracijos numerio identifikavimas Jungtinėje Karalystėje

Technologija, leidžianti automatiškai nuskenuoti transporto priemonės registracijos numerį.

Automatinis automobilio registracijos numerio identifikavimas(angl. Automatic number plate recognition, ANPR) – tai technologija, leidžianti automatiškai nuskenuoti transporto priemonės registracijos numerį. Ši technologija naudojama Jungtinės Karalystės teisėsaugos agentūrų siekiant susekti, sužlugdyti ir užkirsti kelią nusikalstamumui, įskaitant kovą su organizuoto nusikalstamumo grupėmis bei teroristais.

Transporto priemonių judėjimą JK keliuose seka maždaug 8500 kamerų tinklas, kasdien užfiksuojantis nuo 25 iki 35 milijonų ANPR nuskenuojamų įrašų. Šie įrašai iki dvejų metų saugomi Nacionaliniame ANPR duomenų centre (NADC) ir gali būti prieinami, analizuojami bei naudojami kaip įrodymai JK teisėsaugos agentūrų vykdomuose tyrimuose.

Konservatorių ir liberalų demokratų koalicijos valdoma vyriausybė ANPR pritaikė įstatyminį reglamentavimą vadovaujantis 2012 m. Laisvių apsaugos įstatymu (angl. Protection of Freedoms Act 2012). Tai sukūrė įstatyminę teisę rinkti minėtus duomenis ir nustatė ribas jų naudojimui, saugojimui bei trečiųjų šalių prieigai prie šių duomenų.

Nuo 2006 m. kovo mėnesio daugelį greitkelių, pagrindinių kelių, centrinių miesto dalių, Londono spūsties mokesčio zoną,uostus bei degalinių aikšteles apėmė uždaros vaizdo stebėjimo sistemos (CCTV) kamerų tinklai, naudojantysautomatinį automobilio registracijos numerio identifikavimą. Diegiant naują nacionalinį priežiūros tinklą, miestuose esančios eismo stebėjimo kameros perdaromos taip, kad galėtų automatiškai nuskenuoti automobilių registracijos numerius.

„Tai, ką mes siekiame padaryti, kiek tai yra įmanoma, tai apjungti esamą kamerų tinklą, o ne montuoti didžiulį kiekį naujų kamerų“, - teigė ANPR organizacinio komiteto pirmininkas Whiteley.

„Vykdant slaptas operacijas, kai kurios kameros gali būti užslėptos, tačiau didžioji dalis bus įprastinės CCTV eismo stebėjimo kameros, pritaikytos nuskenuoti automobilių registracijos numerius. Visos policijos pajėgos taip pat turės tam tikrą kiekį specialiai pritaikytų policijos automobilių su ANPR kameromis.Visi surinkti duomenys bus perduodami Nacionaliniam ANPR duomenų centrui.

Viena kamera gali stebėti daug greitkelio juostų. Pavyzdžiui, vos du ANPR prietaisaistebi judėjimą į šiaurę ir į pietus 27-iomis prie Temzės esančio Dartfordo tilto kelio juostomis.Pasak Whiteley, galutinis tikslas buvo pereiti nuo „keleto tūkstančio“ iki „keliasdešimt tūkstančių“kamerų“.

Nacionalinis ANPR duomenų centras šiuo metu saugo ANPR duomenis, gautus iš įvairių policijos pajėgų, kol kas jis nepriimta duomenų iš JK esančių CCTV tinklų. Nacionalinis ANPR duomenų centras įsikūręs Hendone, šiaurinėje Londono dalyje, ten pat kur ir Nacionalinė kompiuterinė policijos sistema (angl. Police National Computer). 2006 m. kovą Nacionaliniame ANPR duomenų centre galėjo būti išsaugoma 50 milijonų automobilių registracijos įrašų per dieną, o kelių metų bėgyje skaičius išaugo iki 100 milijonų įrašų per dieną. Užfiksuotas kiekvieno automobilio laikas, data ir vieta bus saugomi du metus.

Šiuo metu bus užfiksuojama 27 milijonai skaitiklių duomenų per dieną, daugiau nei  18 milijardų ANPR įrašų per metus. Nacionalinės policijos veiklos gerinimo agentūros (angl. National Policing Improvement Agency, NPIA) duomenimis, 25000 paieškų per dieną ANPR duomenų bazėje prilygsta Nacionalinės kompiuterinės policijos sistemos operacijoms.

Kryžminiai patikrinimai

Nacionalinis ANPR duomenų centras rengiamas ten pat kur ir Nacionalinė kompiuterinė policijos sistema, dėl to kad reikia nuolat atnaujinti įtariamų vairuotojų bei transporto priemonių sąrašus.

Automobilių registracija tikrinama pagal iš Nacionalinės kompiuterinės policijos sistemos gautus sąrašus, įskaitant policiją dominančias transporto priemones, susijusias su tokiais nusikaltimais kaip įsilaužiamosios vagystės ar degalų vagystės.

Neapdrausti vairuotojai bus identifikuojami pagal draudimo bendrovių pateikiamus duomenis, automobiliai neturintys galiojančio techninės apžiūros pažymėjimo bus žymimi, automobiliai, už kuriuos nesumokėtas transporto priemonių akcizas ir/arba naudojantys neteisėtus automobilių registracijos numerius bus identifikuojami.

Nacionalinis ANPR duomenų centras leidžia atlikti analizę už policijos pajėgų ribų. Jei transporto priemonė patenka į ANPR tinklą, policija turi turėti automobilio, patenkančio į šią sritį, nuotrauką, kurioje taip pat gali matytis vairuotojas ir keleivis.

Kadangi surinkti duomenys saugomi du metus, policija teigia, jog nusikaltėlius galima identifikuoti ir susieti su automobiliais.

Duomenų išgavimas

Pagrindinė Nacionalinio ANPR duomenų centro funkcija, susijusi su automobilių numeriais, yra duomenų išgavimo (angl. data mining) galimybė. Pažangiįvairiapusiška automatinė duomenų išgavimo programa atlieka paiešką milžiniškuose surinktuose duomenų kiekiuose, surasdama duomenyse tam tikrus šablonus/konstrukcijas bei reikšmę. Duomenų išgavimas gali būti taikomas anksčiau užfiksuotuose įrašuose, renkant informaciją apie automobilio judėjimą kelių tinkle arba gali būti naudojamas klonuotų automobilių paieškai, ieškant kelionių per neįmanomai trumpą laiką.

„Mes galime naudoti ANPR tyrimams arba galime naudoti žiūrėdami į ateities perspektyvą, iniciatyviu, žvalgybiniu būdu. 

Kaip, pavyzdžiui, atkuriant nusikaltėlių gyvenimo būdą – kur jie turėtų būti tam tikru metu. Mes bandome susieti nusikaltėlį su automobiliu naudodamiesi informacija.

Keliais važiuojantys automobiliai gali bet kada patekti po policijos „padidinamuoju stiklu“.

Kelių eismo įstatymas (angl. Road Traffic Act) suteikia mums teisę bet kada ir bet kokiu tikslu sustabdyti automobilį” – kalbėjo Frank Whiteley, vyriausiasisHartfordšyro (Hertfordshire)konsteblisbei ACPO ANPR iniciatyvinės grupės pirmininkas.

Duomenų bazė

Nacionalinis ANPR duomenų centras naudojasi Oracleduomenų bazebei specialiai sukurta Java programine įranga, duomenų siuntimui ir gavimui naudojančia specifinius policijos tinklus, o ne internetą. Kuriant šią sistemą taip pat atsižvelgiama į būsimus automobilių atpažinimo pokyčius, kaip kad į elektroninį transporto priemonių identifikavimą – kai į kėbulą įmontuojamas unikalus identifikavimo lustas.

Policija

Policija turi prieigą prie visų ANPR kamerų duomenų realiu laiku. Policija (ir apsaugos tarnybos) gali efektyviai sekti bet kurį automobilį (techniškai bet kurį registracijos numerį) šalyje beveik realiu laiku.

Kiekvienas policijos pajėgų skyrius turės tiesioginę kompiuterinę prieigą prie Nacionalinio ANPR duomenų centro. Dabartiniai policijos naudojimosi ANPR duomenimis apribojimai buvo taikomi labiau dėl praktinių sumetimų nei dėl susirūpinimo piliečių teisėmis.

Laisvos prieigos prie sistemos suteikimas kiekvienam policijos pareigūnui apkrautų sistemą, „padarytų ją nestabilia ir sulėtintų“, teigė Vyriausiųjų policijos pareigūnų asociacijos nacionalinio ANPR koordinatorius John Dean.

Prie ankstesnių nei 91 dienos ANPR įrašų NADC sistemoje galima prieiti tik turint inspektoriaus įgaliojimą tirti sunkius ir  svarbius nusikaltimus.

Užklausoms, viršijančioms 90 dienų per metus, reikalingas policijos komisaro įgaliojimas ir bet kokioms paieškoms, senesnėms nei metų laikotarpio, reikalingas policijos komisaro įgaliojimas ir jos gali būti susijusios tik su kova prieš terorizmą.

Vis labiau populiarėja mobilios ANPR sistemos, tokios kaip ProVida ANPR, kurias policijos pajėgos naudoja kelių eismo policijos automobiliuose, skirtuose pažeidėjams gaudyti.

Čia privalumas yra tai, jog patruliuodami pareigūnai gali „pričiupti“ pravažiuojančius automobilius realiu laiku.

Įstatymai

2012 m. vyriausybė priėmė Laisvių apsaugos įstatymą, kuriame yra keletas nuostatų, susijusių su informacijos apie asmenis rinkimo, išsaugojimo, laikymo ir panaudojimo valdymu bei apribojimu. Pagal šį įstatymą, 2013 m. Vidaus reikalų ministerija paskelbė praktikos kodeksą dėl vyriausybės ir teisėsaugos agentūrų naudojamų stebėjimo kamerų, įskaitant ir ANPR. Šiuo kodeksu siekiama padėti užtikrinti, jog kamerų naudojimas yra „apibūdinamas kaip stebėjimas turint sutikimą ir šis sutikimas iš visuomenės pusės turi būti informuotas sutikimas, o ne numanomas sistemos naudotojo. Stebėjimas su sutikimu turi būti laikomas analogišku policijos veiklos vykdymui su sutikimu.“Be to, 2014 m. buvo priimtas standartų rinkinys dėl duomenų, infrastruktūros, bei duomenųprieigos ir valdymo.

Automobilių klonavimas

ANPR sėkmė aptinkant policiją dominančias transporto priemones paskatino naują nusikaltimo rūšį – automobilių klonavimą. Nusikaltėliai nusitaiko į tos pačios markės ir modelio transporto priemones, nukopijuodami jų registracijos numerius, tam, kad ANPR sistemos padarytų automobilio markės ir modelio su padirbtais registracijos numeriais, įrašą.Tuomet už bet kokį teisinį pažeidimą, pranešimą apie teisėsaugos vykdymą gali gauti teisėtas automobilio savininkas, o ne nusikaltėlis. Registracijos numerio ženklų gamyba yra labai mažai prižiūrima, ypač tai liečia interneto svetaines, siūlančias „individualizuotus numerius“ (angl. vanity plates) (numerius, kurie naudojami tik ne keliuose, pavyzdžiui automobilių parodose) ir tai suteikia galimybę nusikaltėliams bandyti būti nepagautiems, vis dėlto ANPR dažnai parodo, jog yra kelios transporto priemonės, naudojančios tuos pačius registracijos numerius ir įrodo, jog tikrasis savininkas yra nekaltas, o taip pat pateikia nuotraukų, padedančių identifikuoti nusikaltėlius.

Kritika

Kalbėdamas 2008 m. rugsėjo 14 d., organizacijos „Privacy International“ direktorius  Simon Davies teigė, ši duomenų bazė suteiktų policijai „nepaprastas sekimo galias“ ir teigė, jog „tai niekuomet nebūtų leista jokioje kitoje demokratinėje valstybėje“.

John Catt, tuometinis 80-metis pensininkas bei jo dukra  Linda (neturintys jokių įrašų apie teistumą) – 2005 m. liepos 31 d. buvo sustabdyti ir jų automobilis buvo apieškotas Londono miesto policijos, remiantis 2000-ųjų metų Terorizmo įstatymo 44 straipsniu, taip pat jiems buvo grasinta areštu, jeigu jie nesutiks atsakyti į policijos klausimus. Pateikus formalius skundus prieš policiją paaiškėjo, jog jie buvo sustabdyti dėl jų automobilį užfiksavusių pakelėje esančių ANPR CCTV kamerų, po to, kai Nacionalinėje kompiuterinėje policijos sistemos duomenų bazėje jų automobilis buvo pažymėtas pastebėjus jį apsilankius EDO MBM demonstracijose Braitone (Brighton). Catt‘ų rėmėjai pabrėžia faktą, jog  John ir Linda Catt nebuvo įtariami jokiu nusikaltimu ir teigia, jog į juos buvo neteisėtainusitaikyta dėl minėtų sąsajų. Policijos atstovas kampaniją, kurioje dalyvavo Catt‘ai, apibūdino kaip „neteisėtų veiksmų kampaniją, kuria buvo siekiama priversti EDO nutraukti savo teisėtą verslą“, ko pasėkoje didelei daliai kampanijos narių buvo pateikti kaltinimai ir teigė, jog Catt patikrinimas buvo būtinas, nes „jo savanoriškas dalyvavimas Smash EDO protestuose yra dalis daug platesnės informacijos, būtinos policijai tęsiant stebėjimą, kuriuo siekiama išlaikyti taiką, sumažinti kriminalinių veikų riziką ir atitinkamai surasti bei patraukti baudžiamojon atsakomybėn pažeidėjus“. Sasekso (Sussex)policija nesutiko patvirtinti ar paneigti, ar ant Catt automobilio buvo žymė. 2012 m. vasario mėnesį John Catt nebuvo turėjęs įrašų apie teistumą. Jis pakomentavo: „Tai, jog mūsų dalyvavimas taikiame proteste už ginklų gamyklos ribų lėmė tyčinį mūsų sustabdymą patikrinimui dėl teroristinių veiklų už daugelio mylių nuo protesto, atliktą kito policijos padalinio, yra labai nerimą keliantis „policijos padėties“ posūkis“.

Internetinio laikraščio „The Register“ teigimu, „teoriškai ši sistema galėjo būti organizuojama taip, jog įrašai apie įstatymus pažeidžiančius vairuotojus visai nebūtų renkami, tačiau reikalai susiklostė kitaip“.

Dalintis

KomentaraiAutorius PigusDraudimas.com

KĄ SAKO MŪSŲ KLIENTAI

Palikti įvertinimą | Žiūrėti visus

NAUJAUSI STRAIPSNIAI

Informacija apie draudimą ir automobilius.

SEKITE MUS FACEBOOK'E